Det svenska skolsystemet

Den svenska skolan är obligatorisk för alla barn från dess att de fyller minst sex år, tills det att de blivit sexton år. Utbildningen är gratis och varje skolår består av två terminer med ett generöst antal lov. Sverige har skolplikt och utbildningen är inte låst till kommunala skolor, utan elever kan med hjälp av sina föräldrar istället välja att gå i en privatskola eller en friskola. Även folkhögskolor existerar såsom ett alternativ till gymnasium.

Man kan själv välja att efter avslutad gymnasieutbildning fortsätta att studera på högre skolor. I dagsläget är det i Sverige dessvärre inte obligatoriskt att gå på ett gymnasium, utan eleven är fri att välja om den vill söka till skolan eller inte.